แบบสำรวจผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารและผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้
(เก็บข้อมูลรอบ 2)
 
ชื่อผู้ใช้    :: รหัสผ่าน   :: เลขที่บัตรประชาชน   ::
อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 11/08/2556  เวลา  15:41:06

รายงานสรุปภาพรวมจำแนกตามจังหวัด
จังหวัด ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้ฟืนหรือถ่าน ไม่ยินดีให้ข้อมูล รวม
  [45] ร้อยเอ็ด 301 0 0 0 301
  [31] บุรีรัมย์ 223 0 163 0 386
  [95] ยะลา 42 0 0 0 42
  [94] ปัตตานี 40 0 0 0 40
  [46] กาฬสินธุ์ 5 0 0 0 5