แบบสำรวจผู้ประกอบการร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารและผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้
 
ชื่อผู้ใช้    :: รหัสผ่าน   :: เลขที่บัตรประชาชน   ::
อัพเดทข้อมูลล่าสุดวันที่ 26/07/2557  เวลา  21:52:59

รายงานสรุปภาพรวมจำแนกตามจังหวัด
จังหวัด ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ ใช้ฟืนหรือถ่าน ไม่ยินดีให้ข้อมูล รวม
  [10] กรุงเทพมหานคร 29,971 13 65 3,079 33,128
  [80] นครศรีธรรมราช 5,977 2 4 52 6,035
  [30] นครราชสีมา 5,792 0 25 132 5,949
  [34] อุบลราชธานี 5,562 6 1,005 314 6,887
  [22] จันทบุรี 4,829 0 0 26 4,855
  [50] เชียงใหม่ 4,758 1 69 324 5,152
  [36] ชัยภูมิ 4,665 4 648 268 5,585
  [74] สมุทรสาคร 4,071 3 82 10 4,166
  [90] สงขลา 3,953 0 918 1,220 6,091
  [39] หนองบัวลำภู 3,637 0 134 331 4,102
  [21] ระยอง 3,108 0 5 8 3,121
  [73] นครปฐม 3,031 0 0 371 3,402
  [20] ชลบุรี 2,951 0 23 8 2,982
  [33] ศรีสะเกษ 2,924 1 1,458 212 4,595
  [37] อำนาจเจริญ 2,866 0 0 8 2,874
  [31] บุรีรัมย์ 2,833 0 662 740 4,235
  [13] พระนครศรีอยุธยา 2,742 0 16 36 2,794
  [41] อุดรธานี 2,609 1 193 377 3,180
  [15] ลพบุรี 2,313 0 0 69 2,382
  [19] สมุทรปราการ 2,288 2 0 65 2,355
  [12] ปทุมธานี 2,221 0 2 6 2,229
  [43] หนองคาย 2,056 7 352 121 2,536
  [45] ร้อยเอ็ด 2,025 0 239 12 2,276
  [81] กระบี่ 1,999 1 0 0 2,000
  [40] ขอนแก่น 1,942 0 18 344 2,304
  [71] กาญจนบุรี 1,934 127 417 479 2,957
  [11] นนทบุรี 1,907 0 42 220 2,169
  [35] ยโสธร 1,890 0 0 6 1,896
  [76] เพชรบุรี 1,879 0 266 276 2,421
  [48] นครพนม 1,870 1 240 236 2,347
  [60] นครสวรรค์ 1,820 0 143 375 2,338
  [70] ราชบุรี 1,763 0 475 329 2,567
  [92] ตรัง 1,714 0 11 94 1,819
  [46] กาฬสินธุ์ 1,701 0 460 46 2,207
  [44] มหาสารคาม 1,693 30 898 141 2,762
  [57] เชียงราย 1,642 0 141 108 1,891
  [52] ลำปาง 1,571 0 126 288 1,985
  [65] พิษณุโลก 1,524 0 385 221 2,130
  [84] สุราษฎร์ธานี 1,501 0 20 8 1,529
  [62] กำแพงเพชร 1,420 0 270 234 1,924
  [42] เลย 1,411 0 957 784 3,152
  [72] สุพรรณบุรี 1,406 0 38 206 1,650
  [83] ภูเก็ต 1,275 0 0 3 1,278
  [24] ฉะเชิงเทรา 1,255 0 117 274 1,646
  [17] ชัยนาท 1,241 0 216 41 1,498
  [75] สมุทรสงคราม 1,108 0 0 5 1,113
  [32] สุรินทร์ 1,106 5 993 199 2,303
  [56] พะเยา 1,098 88 167 59 1,412
  [63] ตาก 1,086 70 64 34 1,254
  [67] เพชรบูรณ์ 1,069 0 87 128 1,284
  [93] พัทลุง 1,068 0 19 85 1,172
  [18] สระบุรี 1,040 0 0 2 1,042
  [61] อุทัยธานี 1,032 0 167 89 1,288
  [64] สุโขทัย 1,008 0 434 213 1,655
  [55] น่าน 956 0 422 56 1,434
  [96] นราธิวาส 954 0 19 3 976
  [77] ประจวบคีรีขันธ์ 944 0 1 0 945
  [51] ลำพูน 840 29 38 40 947
  [94] ปัตตานี 820 0 21 0 841
  [66] พิจิตร 798 0 455 221 1,474
  [23] ตราด 769 0 1 0 770
  [91] สตูล 765 0 0 16 781
  [49] มุกดาหาร 737 0 0 3 740
  [53] อุตรดิตถ์ 730 1 9 5 745
  [82] พังงา 711 0 27 54 792
  [14] อ่างทอง 706 0 11 215 932
  [38] บึงกาฬ 671 0 4 53 728
  [86] ชุมพร 649 0 1 37 687
  [47] สกลนคร 629 27 0 23 679
  [27] สระแก้ว 596 0 5 590 1,191
  [85] ระนอง 593 13 0 1 607
  [16] สิงห์บุรี 502 0 15 10 527
  [26] นครนายก 483 0 20 412 915
  [58] แม่ฮ่องสอน 442 0 0 1 443
  [25] ปราจีนบุรี 427 0 94 1,417 1,938
  [54] แพร่ 360 0 13 468 841
  [95] ยะลา 291 26 0 2 319
  [88]  12 0 0 0 12